Uwaga na oszustów podszywających się pod naszych pracowników! Czytaj więcej

Arrow up
Arrow down

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: 42 6577970,
email:

PrzyStań DiM

Projekt: "PrzyStań DiM" realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpital im. J. Babińskiego w partnerstwie z Województwem Łódzkim, Miastem Łódź, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Okres realizacji projektu: 2021-06-01 do: 2023-10-31

Cel projektu: utworzenie na podstawie istniejącego modelu innowacji społecznej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (ŚCZPDiM) działającego na obszarze woj. Łódzkiego.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie Partnera Wiodącego: babinski.home.pl/cms/nowa/index.php/srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy.

Objęte opieką w ramach ŚCZPDiM będą dzieci poniżej 7 r. ż., dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 r. ż.

Projekt obejmie 1000 środowisk, w których funkcjonują odbiorcy.

Centrum będzie siecią wspólnie działających instytucji i podmiotów, w których rodzina, dzieci i młodzież otrzymają skoordynowane wsparcie jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Powstała struktura pozwala na zarządzanie procesem zdrowienia z uwzględnieniem roli specjalistów z różnych sektorów (projekt zakłada koordynację współpracy pomiędzy sektorami ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej) oraz z wykorzystaniem zasobów społeczności lokalnej.

Innowacyjne podejście zapewni monitorowanie procesu zdrowienia podopiecznych ŚCZPDiM od pojawienia się pierwszego kryzysu psychicznego do ponownego wejścia w role rodziców oraz ich dzieci. Istotną częścią projektu są oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne skierowane do pracowników z różnych sektorów, tak aby mogli zarówno zapobiegać wystąpieniu kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży, jak również odpowiednio wcześnie reagować. Umiejscowienie odbiorców proj. w konkretnej dzielnicy pozwoli na elastyczne dostosowanie projektu do specyfiki lokalnej.

Działania w projekcie są komplementarne do działań prowadzonych w ramach reformy psychiatrii dzieci i młodzieży prowadzonych przez Ministra Zdrowia. Wydatki ponoszone w projekcie będą komplementarne do świadczeń finansowanych z NFZ.

Grupa docelowa: 1000 osób dzieci i młodzież (poniżej 7 r. ż., dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 r. ż ) z problemami psychicznymi i zaburzeniami behawioralnymi będące w centrum zainteresowania środowiskowej opieki psychiatrycznej.

Główne zadania:

  1. Opracowanie modelu ŚCZPDiM i oprac. indywidualnego planu jego wdrażania
  2. Działalność Centrum Koordynacji
  3. Działalność ŚCZPDiM I poziom referencyjności
  4. Działalność ŚCZPDiM II poziom referencyjności
  5. Oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne

Główne rezultaty:

  1. Przeskalowanie innowacji społecznej polegającej na utworzeniu i działalności ŚCZPDiM w Łodzi
  2. Objęcie opieką środowiskową 1000 os. - dzieci i młodzieży do 21.r.ż. oraz ich środowisk.
  3. Podniesienie kompetencji 514 pracowników placówek JSO, POZ, OPS oraz 17 pracowników ŚCZPDiM w Łodzi

Całkowita wartość projektu: 14 999 920,10 zł

Wartość dofinansowania: 14 999 920,10 zł

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/projekt-przystan-dim.

 

PrzyStań DiM

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź