Uwaga na oszustów podszywających się pod naszych pracowników! Czytaj więcej

Arrow up
Arrow down

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: 42 6577970,
email:

Wyjazdy i podróże

W KRAJU

Przebywając poza miejscem zamieszkania w razie nagłego zachorowania lub urazu, można korzystać z różnych form świadczeń zdrowotnych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) każdy ubezpieczony może zgłosić się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, by uzyskać pomoc lekarską lub pielęgniarską. Lekarz POZ zapewnia opiekę w przychodni od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 18.00.  Po godz. 18.00 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta można skorzystać z pomocy lekarza POZ w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jest to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia, a także przez 24 h na dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) - udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez karetkę lub zgłaszają się same. Do SOR można zgłosić się np. w przypadku urazu, złamania czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia. SOR nie zastępuje jednak  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki.

Pomoc medycznaZAGRANICĄ

Wyjeżdżając na wakacje za granicę nie należy zapominać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Kartę warto zabrać ze sobą jako dokument, który w razie nagłej konieczności udzielenia pomocy lekarskiej, potwierdza nasze prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej lub EFTA na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w danym kraju, w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej.

Aby otrzymać kartę EKUZ trzeba posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU) będziesz miał status: ubezpieczony - nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów; jeśli okaże się, że w Twojej dokumentacji są braki lub masz status: nieubezpieczony, wówczas musisz okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Kartę taką można otrzymać w każdym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (w Łodzi oddział mieści się przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275-40-61). Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana bezpłatnie i w przypadku pozytywnego potwierdzenia uprawnień, właściwie od ręki. Karta EKUZ wystawiana jest dla osobno dla każdej osoby.

Osoba posiadająca EKUZ ma prawo do świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia w trakcie tymczasowego pobytu w danym kraju. O zakresie świadczeń decyduje lekarz.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy ustawodawstwo kraju pobytu przewiduje dodatkowe opłaty z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych, tak jak np. Niemcy, Czechy czy  Chorwacja, wówczas również i polski ubezpieczony korzystając ze świadczeń niezbędnych w takim państwie na podstawie karty EKUZ, będzie musiał ponieść koszt dodatkowych opłat.


Karta EKUZ

 

 

 

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź