Uwaga na oszustów podszywających się pod naszych pracowników! Czytaj więcej

Arrow up
Arrow down

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: 42 6577970,
email:

eWUŚ

INFORMACJE OGÓLNE

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ. Z eWUŚ mogą korzystać świadczeniodawcy, którzy mają dostęp do internetu i uzyskali od Narodowego Funduszu Zdrowia upoważnienie do korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

System eWUŚ pokazuje tylko czy w dniu sprawdzania osoba, której PESEL wpisało się do systemu, jest ubezpieczona czy nie. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia. Aktualny status ubezpieczenia można sprawdzić w rejestracji przy okazji wizyty u lekarza lub na sali obsługi w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56.

System eWUŚ funkcjonuje od 1 stycznia 2013 roku.

 

PROCEDURA SPRAWDZENIA UPRAWNIEŃ PACJENTA DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

 • Elektroniczna weryfikacja uprawnień pacjenta
  Pacjent musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymacja szkolna) i podać numer PESEL. Sprawdzenie następuje za pomocą systemu eWUŚ.
 • W przypadku braku potwierdzenia prawa do świadczeń pacjent powinien:
  • przedstawić dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia - pracownik przychodni ma obowiązek odnotować rodzaj dokumentu, jego aktualność oraz dane dotyczące płatnika składek (dane zawarte w drukach RMUA wyłączone są z zakresu danych przetwarzanych przez świadczeniodawców - chodzi o wymiar wynagrodzenia, tak więc nie może być kserowany),
  • jeśli pacjent nie posiada dokumentu ubezpieczenia wówczas zobowiązany jest do podpisania oświadczenia.

 

PROCEDURA WYJAŚNIENIA BŁĘDNEGO STATUSU eWUŚ

Przyczyn błędnego statusu w systemie eWUŚ może być wiele. Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia.
Błędny status ubezpieczenia należy wyjaśnić u płatnika składek:

 • pracownik – u pracodawcy,
 • zleceniobiorca (osoba zatrudniona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy,
 • emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS,
 • osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne - w ZUS,
 • osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej,
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
 • przedsiębiorca – w ZUS,
 • rolnik wraz z domownikami – w KRUS,
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie - w NFZ.

 

OŚWIADCZENIA O PRAWIE DO UBEZPIECZENIA

 • Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
 • Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego

Instrukcja wypełnienia oświadczeń o prawie do świadczeń zdrowotnychPORADNIK EWUŚ

eWUS

 

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź