Uwaga na oszustów podszywających się pod naszych pracowników! Czytaj więcej

Arrow up
Arrow down

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: 42 6577970,
email:

Diagnostyka

INFORMACJE OGÓLNE

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz zleca badania, które mogą być pobrane w jednym z licznych punktów pobrań materiału do badań laboratoryjnych.

W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.

Zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, a wykonuje pielęgniarka POZ.

Punkty pobrań zapewniają pojemniki na materiały do badań laboratoryjnych.

Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje i za które płaci lekarz POZ ze środków finansowych otrzymywanych z NFZ za każdego pacjenta, jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych badań zostały podpisane umowy. Pacjent wykonuje zlecone badanie w laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego.LISTA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma do dyspozycji następujący zestaw badań diagnostycznych:

Badania hematologiczne:   

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
 • płytki krwi,
 • retikulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:   

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • żelazo– całkowita zdolność wiązania - TIBC,
 • stężenie transferyny,
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • minotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • FT3,
 • FT4,
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL,
 • ferrytyna,
 • witamina B12,
 • kwas foliowy,
 • anty-CCP,
 • CRP - szybki test ilościowy (dla dzieci do ukończenia 6 roku życia),
 • przeciwciała anty-HCV.

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona - metodą immunochemiczną,
 • antygen H pylori w kale - test kasetkowy,
 • antygen H pylori w kale - test laboratoryjny.

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła,
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella,
 • strep-test,
 • immunoglobuliny E swoiste (igE).

Markery nowotworowe:

 • PSA.

Badanie ultrasonograficzne (USG):

 • jamy brzusznej,
 • tarczycy i przytarczyc,
 • ślinianek,
 • nerek,
 • moczowodów i pęcherza,
 • przestrzeni zaotrzewnowej i gruczołu krokowego,
 • obwodowych węzłów chłonnych,
 • Doppler żył i tętnic kończyn dolnych.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Gastroskopia

Kolonoskopia

Spirometria

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

 

 Diagnostyka laboratoryjna

 

NASZE LOKALIZACJE

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź