Uwaga na oszustów podszywających się pod naszych pracowników! Czytaj więcej

Arrow up
Arrow down

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: 42 6577970,
email:

Nowe zasady korzystania z porad lekarskich

Zasady korzystania z Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

BEZPOŚREDNIA WIZYTA w przypadkach, gdy:

 • nie wyrażasz zgody na teleporadę (Ty lub Twój opiekun ustawowy),
 • cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy,
 • istnieje podejrzenie choroby nowotworowej,
 • Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat,
 • masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

 

TELEPORADA w przypadkach gdy:

 • istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 • potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną,
 • potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną,
 • potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.


Na TELEPORADZIE otrzymasz:

 • zalecenia,
 • e-zwolnienie,
 • e-skierowanie,
 • zlecenie na test na koronawirusa,
 • e-receptę,
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

 

Szczegółowe informacje o teleporadach otrzymasz:

 

Informacje o TELEPORADZIE:

 • lista świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty:
  1. nie wyrażasz zgody na teleporadę (Ty lub Twój opiekun ustawowy),
  2. cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy,
  3. istnieje podejrzenie choroby nowotworowej,
  4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat,
  5. masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.
 • system, przez który lekarze udzielają teleporad: porady telefonicznie
 • sposób ustalenia terminu teleporady: według kolejności zgłoszeń z podziałem na przypadki pilne i stabilne
 • sposób nawiązania kontaktu przez placówkę POZ z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia: lekarz telefonuje do pacjenta w umówionym wcześniej terminie teleporady; teleporada prowadzona jest w formie rozmowy
 • sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie: lekarz podejmuje kilkukrotne próby nawiązania kontaktu telefonicznego z pacjentem w umówionym terminie teleporady, jeśli pacjent nie jest dostępny lekarz odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej
 • możliwość skorzystania ze stacjonarnej wizyty, gdy jest ona niezbędna: w trakcie teleporady lekarz może zaproponować pacjentowi dodatkową wizytę ambulatoryjną w przychodni lub wizytę domową, jeśli wymaga tego stan zdrowia pacjenta
 • sposób realizacji e-recepty: po wystawieniu recepty pacjent otrzymuje telefonicznie kod dostępu, uprawniający do zakupu leków w każdej aptece,
 • sposób realizacji e-skierowania: po wystawieniu e-skierowania pacjent otrzymuje telefonicznie kod dostępu, uprawniający do świadczenia medycznego w każdej placówce, realizującej dany typ świadczenia.
 • sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne: po wystawieniu i pozytywnej weryfikacji przez NFZ zlecenia na wyroby medyczne pacjent otrzymuje telefonicznie unikalny numer identyfikacyny, uprawniający do realizacji zlecenia w każdej placówce realizującej dany typ wyrobu medycznego
 • sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych: lekarz lub pracownik rejestracji na prośbę pacjenta mogą udzielić szczegółowych informacji o badaniach dodatkowych, które zostały mu zlecone; Miejskie Centrum Medyczne wykonuje badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej (Bydgoska, Wielkopolska, Traktorowa, Snycerska, Sierakowskiego, Libelta, Murarska, Motylowa, Nastrojowa) i obrazowej (Murarska)
 • informacja o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta została zamieszczona na stronie: IKP – Internetowe Konto Pacjenta (mcmbaluty.pl)Termin TELEPORADY:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście,
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

 

Przebieg TELEPORADY:

 • przed udzieleniem teleporady lekarz potwierdza tożsamość pacjenta: robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
 • przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 • udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 • ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 • poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

 

Teleporada

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź